Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. EnergisystemerChevronRight
  4. Elektro boligChevronRight
  5. Måling ved sluttkontrollChevronRight
  6. Resistansmåling med multimeterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Resistansmåling med multimeter

Resistansmåling kan være aktuelt i sluttkontrollen, men kanskje helst som en del av en feilsøkingsjobb. Brudd og kortslutning kan oppstå, og da er det hendig å ha et multimeter.

Multimeter - resistansmåling. Foto.
Multimeter - resistansmåling

Når vi skal måle resistans må vi se etter ohm-symbolet (Ω) på multimeteret. Pass på at målepinnene ikke er tilkoblet noe når du vrir på bryteren, dette er for å unngå å skade multimeteret. Vi kan nå måle motstanden i ulike deler av anlegget.

Kortslutning eller jordfeil?

Dersom du skal feilsøke på en kortslutning eller en jordfeil kan du bruke multimeterets pipe-funksjon (symbolet under/ved Ω-tegnet) etter at du har koblet fra strømmen på anlegget. Test gjerne pipe-funksjonen ved å ta målepinnene sammen. Du kan nå finne ut om kabler, materiell og gods har kontakt, der det ikke skal være kontakt, eller om du skal finne et brudd i en krets. Vær obs på hva du gjør når du kobler fra ulike deler og se om du får forventet resultat i prosessen.

Et konkret eksempel er å teste en lyspære. Hva forventer du av resultat ved måling på en defekt lyspære og en som er i orden?

Lag gjerne feil på hverandres installasjoner for å lære å feilsøke.

Læringsressurser

Måling ved sluttkontroll

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs