Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. ElektroteknikkChevronRight
 4. Måling ved sluttkontrollChevronRight
 5. EffektmålingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Effektmåling

Her får du informasjon om måling av effekt ved hjelp av "analogt effektmeter", "elektronisk effektmeter" og "nanovipp".

Instrumenttavle i et kraftverk. Bilde.
Instrumenttavle i et kraftverk.

Analogt effektmeter

Dette måleinstrumentet brukes til å måle effekt. Instrumentet bygger på prinsippet at effekt er produktet av strøm og spenning. I utgangspunktet er nok dette et instrument som brukes på laboratoriet, men instrumentet illustrerer fint prinsippene for måling av strøm spenning og effekt. Når man bruker dette instrumentet må man tenke HMS, da vi skal bruke dette på 230V, og alle tilkoblinger bør tildekkes slik at vi ikke utsettes for berøringsfare.

Tilkoblingene er merket I og 1A eller 5A for strømmåling og U og 60V, 120V eller 240V for spenningsmåling. Tilkobling av last skjer i serie med strømmåling og i parallell med spenningsmåling. Du velger størrelse i forhold til lasten du skal måle. Avlesing i display bestemmes av hvilke størrelser du har brukt på tilkoblingen. Det finnes en egen tabell i avlesingsvinduet der du kan lese hvor mye den reelle effekt er.

Elektronisk effektmeter

måle effekt. Instrumentet bygger på prinsippet at effekt er produktet av strøm og spenning. I utgangspunktet er nok dette et instrument som brukes på laboratoriet, men instrumentet illustrerer fint prinsippene for måling av strøm spenning og effekt. Når man bruker dette instrumentet må man tenke HMS, da vi skal bruke dette på 230V, og alle tilkoblinger bør tildekkes slik at vi ikke utsettes for berøringsfare.

Tilkobling og instilling av dette instrumentet er litt enklere en på analogt effektmeter. Her er strøm,- og spenningsspole lagt i henholdsvis serie iog parallell inne i instrumentet. Vi trenger altså ikke her å koble last inn i serie, men tilkoble tilførsel på "supply" og last på "load". Også her har vi to innstillingsområder for strøm og spenning. De to rattene må justeres etter spenningen vi skal måle, og så må strømrattet justeres slik at vi får et lesbart resultat i avlesingsvinduet.

Verdien du får i avlesingsvinduet må ganges ut med verdiene du har stilt inn de to "rattene" på. Hvis du f.eks har stilt inn strøm på 2A og spenning på 500V, må du gange opp verdien du får i avlesingsvinduet med disse verdiene: F.eks 0,4x2x500=400W

Nanovipp

Nanovippa består egentlig av en spenningatester og et tangamperemeter. Dette er et instrument som en elektrofagmann kan ha med ut på jobb. Tilkoblingene og målingene utføres på samme måte som med et multimeter og et tangamperemeter. Dette gjør at dette måleinstrumentet er mye sikrere i bruk og vi trenger ikke gjøre "inngrep" i installasjonen for å foreta målinger.

Tilkobling av målepinner på instrumentet er enkelt illustrert på måleinstrumentet. På innstillingene kan du velge 1- eller 3 fas belastning, og du kan i måleinstrumentets display avlese både strøm, spenning, effekt og faseforskyning.

Læringsressurser

Måling ved sluttkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.