Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. ElektroteknikkChevronRight
 4. Effekt - likestrømChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Effekt - likestrøm

Alt rundt oss er formet av energi. Energi er så mangt. Vi har stillingsenergi i et vannmagasin og bevegelsesenergi i et vannkraftverk. Vi har solen som vår største fornybare energibærer. Energi kan aldri forsvinne, bare gå over i nye energiformer. Nå skal vi se på elektrisk energi, effekt og virkningsgrad.

Elektrisk energi (W)

Elektrisk energi (arbeid) er lik spenning ganger elektrisitetsmengde:

W = U x Q

Enheten for elektrisitetsmengde er coulomb (C) eller ampersekund (As). Q = I x t

Dette gir formelen W = U x I x t . Måleenheten for energi (arbeid) er joule (J).

Effekt (P)

Vi har også behov for en måleenhet for arbeid pr. tidsenhet, som vi kaller effekt P

P = W/t som har måleenheten joule pr sek (J/s) som vi vanligvis kaller watt (W)

Setter vi sammen formelen for arbeid W og formelen for effekt P finner vi den vanlige effektformelen:

P = W/t = U x I x t / t som gir

P = U x I med enheten watt (W)

effekt fra varmekilde
Effekt

Eksempel effekt:

Hvor stor effekt utvikles når et apparat er tilkoplet 230V og strømmen måles til 10A ?

P = U x I = 230V x 10A = 2300W

Eksempel strøm – varmekilde:

Hvor stor strøm trekker en varmekilde merket med 1000W og 400V ?

I = P/U = 1000W / 400V = 2,5A

Eksempel spenning:

Hvor stor spenning er må et elektrisk apparat være tilkoplet når det skal avgi 1000W ved en strøm på 10A ?

U = P/I = 1000W / 10A = 100V

Eksempel strøm – lyspære:

Hvor stor strøm trekker en lyspære på 60W når den er tilkoplet en spenning på 230V ?

I = P/U = 60W / 230V = 0,261A

Kombinere Ohms lov og effektformelen

Ved å kombinere Ohms lov og effektformelen kan vi uttrykke effekten ved strøm og resistans eller spenning og resistans.

U = R x I og I = U/R satt inn i P = U x I gir oss følgende formler:

P = R x I x I = R x I2 = I2xR

P = U x U/R = U2/ R

Eksempel:

Hvor stor er resistansen i en varmekilde som er merket med 2000W og 230V ?

P = U2/R

R = U2/P = 230V2/2000W = 26,45Ω

Eksempel:

Hvor stor resistans er det i et elektrisk apparat som trekker 10A og er merket med 500W ?

P = I2xR

R = P/I2 = 500W / 10A2 = 5Ω

Virkningsgrad

Alle arbeidsprossesser innebærer tap. Det totale effekttapet får vi ved å trekke avgitt effekt fra tilført effekt:

ΔP = Ptilf - Pavg

En maskins virkningsgrad uttrykkes ved forholdet mellom avgitt og tilført effekt:

η = Pavg / Ptilf

Eksempel elektromotor:

En elektromotor er stemplet med en avgitt effekt på 1200W. Fra strømnettet trekker motoren en effekt på 1500W. Hva er motorens virkningsgrad?

η = Pavg / Ptilf = 1200W/1500W = 0,8

En virkningsgrad 0,8 betyr at 80% av den tilførte effekten utnyttes til mekanisk arbeid på motorens aksling. Den resterende effekten er varmetap i motorens viklinger og magnetiseringstap i stator og rotor (jerntap).

Eksempel:

En elektromotors merkeskilt oppgir alltid motorens avgitte effekt. På en elektromotor er følgende oppgitt på merkeskiltet:

P = 3100W , U = 230V, I = 15A

Hva er denne motorens virkningsgrad?

Ptilf = U x I = 230V x 15A = 3450W

η = Pavg / Ptilf = 3100W / 3450W = 0,898 ≈ 0,9

90% av den tilførte effekten utnyttes til mekanisk arbeid på motorens aksling. Motoren har et effekttap på 10%.

Læringsressurser

Elektroteknikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.