Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. ElektroteknikkChevronRight
 4. Ohms lov – likestrømChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ohms lov – likestrøm

Ohms lov - grunnleggende elektroteknikk for likestrøm. Vi ser her på et eksempel for matematisk utregning.

Likespenning, strøm og motstand i krets. Tegning.
Figur for Ohms lov

Likestrøm

Når frie elektroner beveger seg i samme retning i en leder, får vi en elektrisk strøm. Når denne strømmen kun går samme vei i lederen, kaller vi dette for likestrøm. Strømretningen i en slik elektrisk krets er fra pluss til minus.

Størrelsessymbol for strøm er I, og måleenheten er ampere (A).

Likespenning

For å få frie elektroner til å bevege seg i samme retning må vi koble lederen til en spenningskilde, for eksempel et batteri. Et batteri har en + pol og en – pol. Den negative polen har overskudd på elektroner, og den positive polen har et underskudd på elektroner. Denne forskjellen kaller vi elektrisk spenning. Denne spenningen (trykket) er mulig å sammenligne med en spent fjær, eller trykket som et vannmagasin holder vannet i. Spenningen er "PÅ" hele tiden, og har derav fått navnet likespenning. Når vannmagasinet, fjæren eller batteriet brukes, tappes energien eller spenningen.

Størrelsessymbolet for spenning er U, og måleenheten er volt (V).

Resistans (motstand)

I en elektrisk leder vil de frie elektronene støte på hindringer, slik som ioner, nøytrale atomer og de andre elektronene. Disse hindringene kaller vi lederens resistans (kommer fra det franske ordet résistance som betyr motstand). Resistansen er avhengig av flere faktorer, som for eksempel ledermateriale, lederens areal og lederens temperatur.

Størrelsessymbolet for resistans er R, og måleenheten er ohm (Ω).

Begrep Formeltegn Benevning Navn
Elektrisk spenning U V Volt
Elektrisk strøm I A Ampere
Resistans R Ω Ohm

Sammenhengen mellom strøm, spenning og resistansen i en elektrisk krets uttrykkes slik: Spenningen er lik produktet av resistansen og strømmen. Denne sammenhengen ble først oppdaget av Georg Simon Ohm, i 1826, og vi kaller derfor dette for Ohms lov.

 • Spenning (Volt) er lik Motstand (Ohm) ganger Strøm (Ampere) Volt = Ohm * Ampere (U = RxI)
 • Ampere = Volt / Ohm (I = U/R)
 • Ohm = Volt / Ampere (R = U/I)

Når vi kjenner to av størrelsene, kan vi regne ut den tredje.

Eksempel strømutregning

Hvor stor strøm går det i en elektrisk krets med motstand R = 10 Ω som er tilkoblet en spenning på U = 12 V?

Strømmen (ampere) i kretsen blir I = U/R = 12V/10Ω = 1,2 A

Eksempel resistansutregning

I en elektrisk krets som er koblet til en spenning på 24 V, måles strømmen til 1,6 A. Hvor stor er kretsens resistans?

Resistansen (ohm) i kretsen blir R = U/I = 24 V/1,6 A = 15 Ω

Eksempel spenningsutregning

Strømmen gjennom en motstand på R = 10 Ω måles til I = 7 A. Hvor stor spenning er kretsen tilkoblet?

Spenningen (volt) i kretsen blir U = RxI = 10 Ω x 7 A = 70 V

Læringsressurser

Elektroteknikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.