1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. PorttelefonChevronRight
  5. Planlegging av porttelefonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegging av porttelefon

I dette læringsoppdraget skal du montere ringeanlegg og porttelefonanlegg. Når du gjennomfører dette læringsoppdraget, vil du få grunnleggende kjennskap til verktøy, materiell og utstyr som blir brukt i denne typen anlegg.

Planlegging

Momenter som kan inngå i planleggingsarbeidet:

Risikovurdering og HMS

Risikovurdering er en del av bedriftenes HMS-system. Arbeidet vi skal utføre må risikovurderes for å sikre at vi bruker rett personlig verneutstyr, og at arbeidet utføres etter gjeldende prosedyrer. Noe av det som må vurderes, er arbeid i høyden, orden på arbeidssted, bruk av verktøy og spenningsløst arbeid.

Utstyr og materiell

  • Dette læringsoppdraget krever ikke spesielt utstyr, men vi må ha tilgang til håndverktøy, multimeter.
  • Vi må også ha tilgang til dokumentasjon fra produsenten av porttelefonen.
  • Nødvendig materiell vil være ringeledning, parkabel, festemateriell, veggbokser, rør, skapmuffer, tettenipler og isolasjonsstrømpe.

Framdriftsplan

En framdriftsplan skal gi en oversikt over tilgjengelig tid, og det skal settes av tid til alle aktiviteter. Som framdriftsplan bruker vi vanligvis en tabell, f.eks. et Gantt-diagram.

Anleggsdokumentasjon

  • Installasjonsplantegning: viser plasseringen av komponenter i boligen.
  • Koplingskjema: viser hvordan komponentene er forbundet og koplet.
  • Skjema skal tegnes og merkes etter norsk standard.

Læringsressurser

Porttelefon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter