Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
 5. MultimeterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Multimeter

I forbindelse med ferdigstilling og idriftsettelse av anlegg vil en ha behov for målinger enten for å dokumentere driftsspenninger og/eller resistans i sløyfer. Hvis man ved idriftsetting oppdager at utstyr ikke fungerer, benyttes multimeteret ved feilsøking

Tre mulitimeter. Foto.

.

Multimeter har flere funksjoner, men de fleste har noen funksjoner felles. Det kan benyttes til spenning og strøm, både veksel- og likestrøm. I tillegg kan en foreta resistansmåling og gjennomgangssjekk.

Instrumentet klargjøres for måling ved å velge ønsket innstilling

Funksjon og måleområdevelger. Foto.
Valg av funksjon

Vi kan velge mellom følgende målinger:

 • likespenning 0-1000 V
 • vekselspenning 0-750 V
 • likestrøm 0-200 mA
 • vekselstrøm 0-10 A
 • resistansmåling 0-20 MΩ

På dette området finner vi i tillegg:

 • gjennomgangstester "summer"
 • diodetester
 • instrumentet har også en funksjon for sjekk av transistorer
 • plassering av måleledninger
 • måleledningene plasseres ut fra valgt måling

Målinger

Husk at målinger utføres på spenningssatte anlegg, ta nødvendige forholdsregler.

Kopling spenningsmåling. Tegning.

Spenningsmåling

Klargjøring før måling:

 • Velg mellom like- eller vekselspenning.
 • Velg måleområde høyere enn forventet måleverdi.
 • Sjekk at måleledningen er tilkoblet for rett målemetode.

Foreta måling med å koble instrumentet rett til kretsen.

Spenningsmåling utføres i parallell med belastning.

Oppkopling for måling. Tegning.
Strømmåling

Strømmåling

Klargjøring før måling:

 • Velg mellom like- eller vekselstrøm.
 • Velg måleområde høyere enn forventet måleverdi.
 • Sjekk at måleledningen er tilkoblet for rett målemetode.

Foreta måling. Strømmåling ved å bryte kretsen og koble instrumentet i serie med belastning.

Strømmåling bør likevel utføres med tangamperemeter. En kan med dette måle uten å løsne ledere.

Oppkopling for måling. Tegning.

Resistansmåling

Ved resistansmåling benyttes instrumentets egen spenning til å drive en målestrøm gjennom kretsen du sjekker. Denne typen måling må derfor utføres på spenningsløst (frakoblet) anlegg.

 • Velg måleområde høyere enn forventet måleverdi.
 • Sjekk at måleledningen er tilkoblet for rett målemetode.
 • Koble instrumentet til kretsen du ønsker å måle, avles målt verdi, koble instrumentet fra.
 • Dersom instrumentet forblir tilkoblet, tømmes batteriet raskt.

Gjeldende norm for måleinstrument IEC 61010

I normen stilles det krav til måleinstrumentet ut fra hvor i installasjonen instrumentet skal benyttes.

 • CAT IV - instrumentet er beregnet for bruk i forsyningspunktet for installasjonen.
 • CAT III - instrumentet er beregnet for bruk i faste installasjoner og fordelingstavler.
 • CAT II - instrumentet er beregnet for bruk i tilkoblede apparater og lignende laster.
 • CAT I - instrumentet er beregnet for bruk i beskyttet elektronisk utstyr.

Kategorimerking skal tydelig framkomme på instrumentet. Alt utstyr som omsettes, skal i tillegg være CE-merket.

Merking på instrument. foto.
CAT merking

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Dokumentasjon alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innbruddsalarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Brannalarmanlegget

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonstegning - innbruddsalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Koblingsskjema - innbruddsalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonstegning - brannalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Koblingsskjema - brannalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Måling på alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  FG-reglene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Valg av detektor i alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om brannalarmanlegg?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag instruksjon for bruk av multimeter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sluttkontroll av alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.