1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. AlarmanleggChevronRight
  5. InnbruddsalarmanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innbruddsalarmanlegg

Oversikt over innbruddsalarmens hoveddeler. For innbruddssikring av bolig finnes flere typer detektorer. Vi kan kategorisere disse ut fra to metoder som benyttes for beskyttelse: skallsikring og romsikring.

Skallsikring

Skallsikring vil si detektorer som skal registrere at det foregår en inntrenging i sikret område.

Magnetbryter

En magnetbryter er bygget opp av to deler, en bryterdel som monteres på dør- eller vinduskarm, og en magnet som plasseres på dørbladet/vindusrammen. Når vinduet eller døren er lukket, holder magneten bryteren (NO) i lukket posisjon. Åpnes viduet eller døren, fjernes magneten, og bryteren går tilbake til åpen posisjon. Dermed brytes detektorsløyfa, og alarmen aktiveres.

Prinsippskisse av magnetbryter

Magnetbryter.

Glassbruddetektor

En glassbruddetektor er en vibrasjonsbryter som reagerer på rystelser når glass knuses.

Det er en akustisk bryter som er bygget opp med mikrofon som reagerer på frekvensen som knust glass avgir.

Romsikring

Romsikring består av detektorer som registrerer at en inntrenger er kommet inn i sikret rom. De skal detektere og hindre videre inntrenging i bolig.

PIR – passiv infrarød detektor

Alle mennesker avgir varmestråling, energi, i det infrarøde spektret, og en passiv infrarød (IR) detektor registrerer at energikilden beveger seg. Denne registreringen skjer fordi detektoren har to følsomme elementer som, når en person (energikilden) passerer elementene, vil generere et elektrisk signal som aktiverer sensoren.

Prinsippet for deteksjon av bevegelig IR-kilde:

IR-deteksjon.

Lenke: Infrarød stråling

Alarmorgan – signalgivere

Innendørs montasje

Sirener leveres i flere utførelser.

Utendørs montasje

Sirene,strobolys og kombisirene

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter