1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
 5. AlarmanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Alarmanlegg

Gjennomføringsdelen består av praktisk oppkobling av en kombialarm med tilhørende elementer. Du skal bli kjent med utstyr og materiell til dette. I tillegg skal du utarbeide anleggsdokumentasjon. Fagmessighet er viktig.

Gjennomføring

I dette læringsoppdraget skal følgende gjennomføres:

Installere innbruddsalarmanlegg i en bolig

I dette oppdraget skal du lære å montere, koble og funksjonsprøve en enkel elektrisk installasjon. Installasjonen består av en sentral, et betjeningspanel, en alarmklokke og de vanligste detektortypene. Sentralen skal tilkobles lavspenningsforsyning, men den er også utrustet med batteri som reserveløsning. Denne øvelsen utfører du i installasjonsbås. Installasjonen skal utføres som åpen installasjon. Øvelsen skal gi deg en første introduksjon til alarmanlegg. Du skal bli kjent med materiell, utstyr og kabel. Du blir også kjent med andre festemetoder.

Utvide innbruddsalarmanlegget med en sløyfe for brann

I dette oppdraget skal du også koble opp et brannalarmanlegg. Sentralen som vi benytter, er en kombisentral som kan utvides til å fungere som brannalarm. Det skal monteres røyk- og varmedetektorer. Utvidelsen av anlegget skal utføres i installasjonsbås, og anlegget kan utføres som åpen installasjon.

Begge installasjonene kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Anleggsdokumentasjon:

Blokkskjema, installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel/rør. Husk forskjellen på en installasjonstegning for skjult kontra åpen installasjon. Koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Materialliste:

Kompletter/sluttfør materialliste. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon kontra åpen installasjon.

Montasjearbeid:

Det vil i dette læringsoppdraget være fagmessig arbeid. Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og normer som gjelder denne typen anlegg:

 • Montasje av kombisentral og betjeningspanel for denne
 • Montasje av passiv infrarød detektor, PIR, og magnetbrytere
 • Montasje av alarmklokke
 • Montasje av røyk- og varmedetektorer
 • Montasje av spenningstilførsel fra lavspenningsfordeling
 • Kabling for åpen installasjon
 • Trekking av kabel/ledning for skjult installasjon
 • Idriftsetting, funksjonstest og sluttkontroll av anlegg

Fagmessighet:

Det er viktig å montere en installasjon fagmessig. Her er det viktig å følge gjeldende forskrifter og normer.

Idriftsetting:

Å idriftsette er å påse at installasjonen oppfyller gjeldende forskrifter og normer, og at installasjonen er sikker både for bruker og den som arbeider med den.

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter