1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. AlarmanleggChevronRight
  5. Sluttkontroll av alarmanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sluttkontroll av alarmanlegg

Sluttkontroll er kvalitetssikring av installasjonen. Målsettingen er å dokumentere at installasjonen er utført i henhold til gjeldende forskrifter, godkjenningsregler, normer og eventuelle krav til kvalitet/funksjon som kunden har satt.

I installasjonsveiledningen til sentralen finner vi en oversikt over de punktene leverandøren krever sjekket.

Oppgave

Med utgangspunkt i den sluttkontrollen vi kjenner fra lavspenningsanlegg, og de krav produsenten av brannalarmsentralen stiller, utarbeider du en sjekkliste.

Den sluttkontrollen du utarbeider, skal du så benytte ved kontroll av anlegget i dette læringsoppdraget.

NB! Husk sjekklisten

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter