Hopp til innhold

  1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. AlarmanleggChevronRight
  5. Hva kan du om brannalarmanlegg?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om brannalarmanlegg?

I denne oppgaven skal du besvare spørsmål om emnet brannalarmanlegg.

  1. Hvilke hovedtyper har vi av: 1. branndetektorer. 2. alarmorganer?
  2. Hva er den prinsipielle forskjellen på en ionedetektor og en optisk røykdetektor?
  3. Hvor mange klasser av varmedetektorer har vi?
  4. Tegn et blokkskjema over et automatisk brannalarmanlegg.
  5. Hva er et brannkjennetegn, og hvilke tre momenter må være til stede for at en brann skal oppstå?
  6. Hvilke detektortyper vil du velge på: 1. et soverom. 2. et datarom?
  7. Hvor er det mest hensiktsmessig å bruke varmedetektorer?
  8. Hva er det som bestemmer hvor stor hvilestrøm det kan gå i en alarmsløyfe?
  9. Hva skjer i detektorsløyfen ved brann?
  10. Hvordan fungerer en alarmklokkekurs ved normal drift og ved alarm?

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

  • LearningPath

    Dokumentasjon alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Planlegging alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Innbruddsalarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Brannalarmanlegget

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Installasjonstegning - innbruddsalarm

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Koblingsskjema - innbruddsalarm

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Installasjonstegning - brannalarm

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Koblingsskjema - brannalarm

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Multimeter

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Måling på alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Dokumentasjon alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Sluttkontroll alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    FG-reglene

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Valg av detektor i alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Lag instruksjon for bruk av multimeter

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Sluttkontroll av alarmanlegg

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Vurderingsressurs

  • AssessmentResourceVurderingsressurs

    Dokumentasjonsverktøy elektrofag

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.