1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
 5. Hva kan du om brannalarmanlegg?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om brannalarmanlegg?

I denne oppgaven skal du besvare spørsmål om emnet brannalarmanlegg.

 1. Hvilke hovedtyper har vi av: 1. branndetektorer. 2. alarmorganer?
 2. Hva er den prinsipielle forskjellen på en ionedetektor og en optisk røykdetektor?
 3. Hvor mange klasser av varmedetektorer har vi?
 4. Tegn et blokkskjema over et automatisk brannalarmanlegg.
 5. Hva er et brannkjennetegn, og hvilke tre momenter må være til stede for at en brann skal oppstå?
 6. Hvilke detektortyper vil du velge på: 1. et soverom. 2. et datarom?
 7. Hvor er det mest hensiktsmessig å bruke varmedetektorer?
 8. Hva er det som bestemmer hvor stor hvilestrøm det kan gå i en alarmsløyfe?
 9. Hva skjer i detektorsløyfen ved brann?
 10. Hvordan fungerer en alarmklokkekurs ved normal drift og ved alarm?

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter