Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. AlarmanleggChevronRight
 5. Planlegging alarmanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegging alarmanlegg

Et arbeid eller et læringsoppdrag må planlegges. Dette innebærer å utarbeide en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal det utarbeides en framdriftsplan, og nødvendig materialliste må fylles ut.

HMS og planlegging. Bildekollasje.

Planlegging

Momenter som kan inngå i planleggingsarbeidet.

Risikovurdering og HMS

Risikovurdering er en del av bedriftenes HMS-system. Arbeidet vi skal utføre, må risikovurderes, slik at det benyttes rett personlig verneutstyr, og slik at arbeidet utføres etter gjeldende prosedyrer. Noe av det som må vurderes, er arbeid i høyden, orden på arbeidssted, bruk av verktøy og spenningsløst arbeid.

Utstyr og materiell

 • Dette læringsoppdraget krever ikke spesielt utstyr, men vi må ha tilgang til håndverktøy, multimeter.
 • Vi må også ha tilgang til dokumentasjon fra produsent av sentral, betjeningspanel, detektorer og alarmgivere.
 • Nødvendig materiell vil være brannkabel, parkabel, festemateriell, veggbokser, rør, skapmuffer og tettenipler.

Framdriftsplan

En framdriftsplan skal gi oversikt over tilgjengelig tid, og det skal settes av tid til alle aktiviteter. Som framdriftsplan benyttes vanligvis en tabell, for eksempel et Gantt-diagram.

Anleggsdokumentasjon

 • Installasjonsplantegning som viser plassering av komponenter i boligen.
 • Koblingskjema som viser hvordan komponenter er forbundet og koblet.
 • Skjema skal tegnes og merkes etter norsk standard.

Læringsressurser

Alarmanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Dokumentasjon alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innbruddsalarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Brannalarmanlegget

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonstegning - innbruddsalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Koblingsskjema - innbruddsalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonstegning - brannalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Koblingsskjema - brannalarm

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Multimeter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Måling på alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  FG-reglene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Valg av detektor i alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om brannalarmanlegg?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag instruksjon for bruk av multimeter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sluttkontroll av alarmanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.