Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. RingeanleggChevronRight
 5. Anleggsdokumentasjon ringeanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Anleggsdokumentasjon ringeanlegg

Anleggsbeskrivelse er et dokument som beskriver hva som skal inngå i anlegget, og hvilket utstyr som skal monteres. Her ser vi på anleggsbeskrivelsen for ringeanlegg.

Kobling. Foto.

Enlinjeskjema

Et enlinjeskjema viser på en enkel måte sammenhengen mellom komponentene.
Bildet viser sammenhengen mellom komponentene i et ringeanlegg
Enlinjeskjema, ringeanlegg med én klokke,

Installasjonsplantegning

Installasjonsplantegningen er et enlinjeskjema som viser hvor komponentene ringetrykknapp, klangklokke og ringetransformator skal plasseres. Dette tegnes inn i byggets plantegning.

Plasseres ringetransformatoren i et sikringsskap, tegnes den ikke inn.

Bildet vi ser installasjonplantegning for ringeanlegg

Ringetrykknappen er plassert ved byggets hoveddør og signalgiveren inne i gangen etter eierens anvisning. Plasseringen bør være slik at signalet kan høres selv om dørene er lukket og radio eller TV står på.

Koplingsskjema

Koblingsskjemaet viser hvordan komponentene er koblet sammen. Det viser koblingen tegnet fullt ut.

Bildet viser kopling av ringeanlegg

Ringetrykknapp med lys

Bildet viser funksjon og kobling av ringetrykknapp med lys sammen med ringeklokke.

Oversikt over funksjonen til ringetrykknapp med lys. Illustrasjon.
Når bryteren er ubetjent danner spolen i ringeklokka en seriekrets med lampa. Spenningen vil fordele seg med litt over spolen og resten over lampa. Lampa vil få stor nok spenning til at den vil lyse, men over spolen er spenningen for lav til at hammeren dras til.

Når bryteren betjenes, kortslutter den lampa. Hele spenningen vil legge seg over spolen, og hammeren dras inn.

Symboler

Installasjons- og koblingssymboler for ringeanlegg. Symbolene er i samsvar med NEK 144.
Sympoler for ringeanlegg. skjema.

Montasjebeskrivelse fra leverandør

For denne type utstyr vil det som oftest ligge ved koblingsskjema fra leverandøren, eller nødvendig koblingsinformasjon vil være trykket rett på esken komponenten leveres i.

Læringsressurser

Ringeanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonsmetoder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forsterket isolasjon - ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Risikovurdering - ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framdriftsplan eksempel: ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Materialliste ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Læringsoppdrag ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll, sjekkliste for ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feilsøking på ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.