1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. RingeanleggChevronRight
  5. Anleggsdokumentasjon ringeanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Anleggsdokumentasjon ringeanlegg

Anleggsbeskrivelse er et dokument som beskriver hva som skal inngå i anlegget, og hvilket utstyr som skal monteres. Her ser vi på anleggsbeskrivelsen for ringeanlegg.

Enlinjeskjema

Et enlinjeskjema viser på en enkel måte sammenhengen mellom komponentene.
Enlinjeskjema, ringeanlegg med én klokke,

Installasjonsplantegning

Installasjonsplantegningen er et enlinjeskjema som viser hvor komponentene ringetrykknapp, klangklokke og ringetransformator skal plasseres. Dette tegnes inn i byggets plantegning.

Plasseres ringetransformatoren i et sikringsskap, tegnes den ikke inn.

Ringetrykknappen er plassert ved byggets hoveddør og signalgiveren inne i gangen etter eierens anvisning. Plasseringen bør være slik at signalet kan høres selv om dørene er lukket og radio eller TV står på.

Koplingsskjema

Koblingsskjemaet viser hvordan komponentene er koblet sammen. Det viser koblingen tegnet fullt ut.

Ringetrykknapp med lys

Bildet viser funksjon og kobling av ringetrykknapp med lys sammen med ringeklokke.

Når bryteren er ubetjent danner spolen i ringeklokka en seriekrets med lampa. Spenningen vil fordele seg med litt over spolen og resten over lampa. Lampa vil få stor nok spenning til at den vil lyse, men over spolen er spenningen for lav til at hammeren dras til.

Når bryteren betjenes, kortslutter den lampa. Hele spenningen vil legge seg over spolen, og hammeren dras inn.

Symboler

Installasjons- og koblingssymboler for ringeanlegg. Symbolene er i samsvar med NEK 144.

Montasjebeskrivelse fra leverandør

For denne type utstyr vil det som oftest ligge ved koblingsskjema fra leverandøren, eller nødvendig koblingsinformasjon vil være trykket rett på esken komponenten leveres i.

Læringsressurser

Ringeanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter