1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. RingeanleggChevronRight
  5. Risikovurdering - ringeanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Risikovurdering - ringeanlegg

I all arbeidsutførelse er enhver pålagt å ivareta egen sikkerhet. Dermed er risikovurdering en sentral aktivitet i planleggingsfasen.

Eksempel på utfylt analyseskjema for installasjon av ringeanlegg.

Risikovurdering

Ved hjelp av analyseskjemaet får vi rangert hendelsene i forhold til hverandre, slik at den hendelsen som er mest sannsynlig, får størst oppmerksomhet.

Når analysen er gjennomført, bruker vi den for å sette opp en handlingsplan for tiltak som bør iverksettes for å ivareta sikkerheten under utførelsen av arbeidet.

Eksempel på utfylt handlingsplan

Rutinestyrt sikkerhet

I handlingsplanen finner vi de tiltakene som skal være på plass under utførelsen av arbeidet.

I bedriften vil det være rutiner som beskriver hvordan arbeidsoppgaver skal utføres og hvordan verktøy og utstyr skal brukes.

Eksempel på rutine for orden på et arbeidssted

Avvik

I alle HMS-systemer skal det være rutiner for avvikshåndtering.

Når vi i forbindelse med risikovurderingen finner avvik, skal det sendes avviksmelding.

I eksemplet er det en rutine som mangler. Den skal det sendes avviksmelding om.

Læringsressurser

Ringeanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter