Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. RingeanleggChevronRight
 5. Risikovurdering - ringeanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Risikovurdering - ringeanlegg

I all arbeidsutførelse er enhver pålagt å ivareta egen sikkerhet. Dermed er risikovurdering en sentral aktivitet i planleggingsfasen.

Risikovurdering. Foto.
Eksempel på utfylt analyse for bruk i forbindelse med risikovurdering
Eksempel på utfylt analyseskjema for installasjon av ringeanlegg.

Risikovurdering

Ved hjelp av analyseskjemaet får vi rangert hendelsene i forhold til hverandre, slik at den hendelsen som er mest sannsynlig, får størst oppmerksomhet.

Når analysen er gjennomført, bruker vi den for å sette opp en handlingsplan for tiltak som bør iverksettes for å ivareta sikkerheten under utførelsen av arbeidet.

En liste med tiltak for rutiner. Skjema.
Eksempel på utfylt handlingsplan

Rutinestyrt sikkerhet

I handlingsplanen finner vi de tiltakene som skal være på plass under utførelsen av arbeidet.

I bedriften vil det være rutiner som beskriver hvordan arbeidsoppgaver skal utføres og hvordan verktøy og utstyr skal brukes.

Eksempel på utfylt rutine. Skjema.
Eksempel på rutine for orden på et arbeidssted

Avvik

I alle HMS-systemer skal det være rutiner for avvikshåndtering.

Når vi i forbindelse med risikovurderingen finner avvik, skal det sendes avviksmelding.

I eksemplet er det en rutine som mangler. Den skal det sendes avviksmelding om.

Læringsressurser

Ringeanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonsmetoder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forsterket isolasjon - ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framdriftsplan eksempel: ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Anleggsdokumentasjon ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Materialliste ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Læringsoppdrag ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll, sjekkliste for ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feilsøking på ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.