Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. RingeanleggChevronRight
 5. Læringsoppdrag ringeanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Læringsoppdrag ringeanlegg

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget omfatter installering, idriftsetting og sluttkontroll av et ringeklokkeanlegg.

Gjennomføring. Bildekollasje.

Installere ringeanlegg i en enkel bolig

I dette oppdraget skal du lære å montere, koble og funksjonsprøve en enkel elektrisk installasjon. Installasjonen består av:

 • en ringetrykknapp
 • en klangklokke
 • et batteri som spenningskilde

Denne øvelsen utfører du på brett. Installasjonen skal utføres som åpen installasjon. Øvelsen skal gi deg en første introduksjon til kommunikasjonsanlegg. Du skal bli kjent med den kabeltypen som brukes, og hvordan den festes.

Installere ringeanlegg i en bolig med to boenheter

I dette oppdraget skal du koble opp en elektrisk installasjon med et ringeanlegg for to boenheter. Det skal monteres utvendige brytere, og det skal monteres en klangklokke i hver boenhet. Anlegget skal monteres i installasjonsbås, og det kan utføres som åpen installasjon.

Anleggsdokumentasjon

 • Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Husk forskjellen på en installasjonstegning for skjult installasjon og åpen installasjon.
 • Koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Materialliste

Du skal komplettere og sluttføre materiallisten. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon og åpen installasjon.

Montasjearbeid

Det skal i dette læringsoppdraget utføres et fagmessig korrekt arbeid. Arbeidet skal gjøres etter de forskrifter og normer som gjelder for denne type anlegg.

 • Montasje av klangklokke og ringetrykknapp for ringeanlegg
 • Montasje av transformator i lavspenningsfordeling
 • Kabling for åpen installasjon
 • Trekking av kabel/ledning for skjult installasjon
 • Idriftssetting, funksjonstest og sluttkontroll av anlegg

Fagmessighet

Det er viktig å montere en installasjon fagmessig. Her er det nødvendig å følge gjeldende forskrifter og normer.

Idriftsetting

Å sette i drift er å påse at installasjonen oppfyller kravene i gjeldende forskrifter og normer, og at installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.

Læringsressurser

Ringeanlegg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Installasjonsmetoder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forsterket isolasjon - ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Risikovurdering - ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framdriftsplan eksempel: ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Anleggsdokumentasjon ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Materialliste ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll, sjekkliste for ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Feilsøking på ringeanlegg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.