Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. Elektroniske kretserChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. Montering av forsterker, antennekontakter, splitter og avtapperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Montering av forsterker, antennekontakter, splitter og avtapper

Vi ser på forsterkere, antennekontakter, splittere og avgreinere i forbindelse med montering av antenneanlegg.

Antenne som som blir holdt opp mot himmelen. Foto.

Forsterkere

Forsterkere monteres i prinsippet så nært antennen som mulig. Grunnen til dette er at vi ønsker å forsterke signalet mens det er mest mulig støyfritt.

Hvis antennesignalet passerer koblingspunkter eller lange kabelstrekk som danner støy, vil denne støyen også forsterkes.

Som bildet viser, kommer forsterkere i mange varianter. Det vanligste er at forsterkeren monteres på mastrøret rett under antennen, eller at den monteres på loftet og kobles til coaxen rett etter takgjennomføring. Kabelen fra antennen bør ikke henge fritt inn i rommet, men avsluttes i en antennekontakt.

Antennekontakter

Antennekontakter monteres enten i vegg i et skjult anlegg eller på vegg i en tilhørende boks.

Merk deg at det finnes antennekontakter beregnet kun til bruk som siste kontakt.

Det finnes også typer der det er tatt hensyn til at du skal gå videre med coaxkabelen til neste kontakt. Merk at dette kun er tillatt i egen bolig uten utleiemulighet. Husk å terminere med 75 ohm terminator hvis antennekontakten du bruker, er den siste og den ikke er av endekontakttypen.

Splittere og avgreinere

Splitter og avgreinere kan se nokså like ut, og som regel monteres de på vegg eller inne i egnede skap eller rack.

Splittere er det vi kaller et passivt element. Det vil si at de ikke tilfører noen effekt til signalet.

Dette betyr at hvis vi deler signalet i fire, får vi en firedels signalstyrke ut på hver av de fire utgangene. Ingen teknologi er helt feilfri, så vi taper noe på selve delingsprosessen også. I praksis får vi ut noe mindre enn en firedel på hver utgang. En halvering av effekten i signalet kalles et tap på -3 dB (desiBel). En toveis splitter svekker typisk signalet med cirka 4 dB, fireveissplitteren svekker signalet med cirka 8 dB. Avgreinere er også passive elementer og ofte til forveksling lik splittere sett utenfra. Avgreinere, eller avtappere som de også kalles, deler oftest signalet i to eller fire, men de deler ikke signalet i like store deler ut. Poenget med avgreineren er at den har en "hovedutgang" som tar med seg størstedelen av signalstyrken videre. Den bare tapper av litt i to eller fire uttak, og så sender den størstedelen av signalet videre. Avtapperen er nyttig å bruke underveis i store anlegg for best mulig å utnytte den signaleffekten du har og samtidig få jevnt nivå i alle antennekontaktene.

Læringsressurser

Lyd og bilde