Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. Lyd og bildeChevronRight
 5. Planlegge antennemonteringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegge antennemontering

Planlegging innebærer her å orientere seg i terrenget for å finne plassering for sender og mottaker. I tillegg må du utarbeide en risikoanalyse med tilhørende tiltaksplan samt framdriftsplan og fylle ut nødvendig materialliste.

Antenne og parabol på hustak. Foto.

Grunnen til at vi trenger å vite hvor signalet kommer fra, er at senderantennen og mottakerantennen må peke mot hverandre. Dersom senderantennen står i øst, trenger vi å montere antennen på østsiden av boligen. Det er ekstra viktig å tenke på dette når man bygger en ny bolig, fordi man da skal legge rør for antennekabelen.

Momenter i planleggingsarbeidet

 • Foreta en risikovurdering der du vurderer risikomomenter ved arbeidet.
 • Fyll ut materialliste og finn fram det nødvendige utstyret.
 • Planlegg monteringen og sett opp framdriftsplan.
 • Klargjør aktuell anleggsdokumentasjon.

Læringsressurser

Lyd og bilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff