Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. Elektroniske kretserChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. Planlegge antennemonteringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Planlegge antennemontering

Planlegging innebærer her å orientere seg i terrenget for å finne plassering for sender og mottaker. I tillegg må du utarbeide en risikoanalyse med tilhørende tiltaksplan samt framdriftsplan og fylle ut nødvendig materialliste.

Antenne og parabol på hustak. Foto.

Grunnen til at vi trenger å vite hvor signalet kommer fra, er at senderantennen og mottakerantennen må peke mot hverandre. Dersom senderantennen står i øst, trenger vi å montere antennen på østsiden av boligen. Det er ekstra viktig å tenke på dette når man bygger en ny bolig, fordi man da skal legge rør for antennekabelen.

Momenter i planleggingsarbeidet

  • Foreta en risikovurdering der du vurderer risikomomenter ved arbeidet.
  • Fyll ut materialliste og finn fram det nødvendige utstyret.
  • Planlegg monteringen og sett opp framdriftsplan.
  • Klargjør aktuell anleggsdokumentasjon.

Læringsressurser

Lyd og bilde