Hopp til innhold

  1. Home
  2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
  3. Elektroniske kretserChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. Installasjonstegning antenneanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Installasjonstegning antenneanlegg

Før du begynner med det praktiske arbeidet, må du lage en installasjonstegning. En installasjonstegning er en plantegning over boligen som du skal montere antenneanlegget i. Du tegner inn plassering av antenneuttak, kabelen, fordelere, eventuelle forsterkere eller sammenkoblingsfilter samt antenne.

Det er viktig å benytte rette de symbolene i installasjonstegningen.

Blokkskjema

Når du er ferdig med installasjonstegningen, lager du et blokkskjema.

Sluttfør installasjonstegningen og blokkskjemaet for oppdraget ditt.

Læringsressurser

Lyd og bilde