1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. Lyd og bildeChevronRight
  5. Installasjonstegning antenneanleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Installasjonstegning antenneanlegg

Før man begynner med det praktiske arbeidet, må man lage en installasjonstegning. Installasjonstegning er en plantegning over boligen som man skal montere antenneanlegget i. Der tegner man inn plassering av antenneuttak, kabelen, fordelere, eventuelle forsterkere eller sammenkoblingsfilter, samt antenne.

Det er viktig å benytte rette symboler i installasjonstegningen.

Når man er ferdig med installasjonstegningen, lager man et blokkskjema.

Blokkskjema

Sluttfør installasjonstegning og blokkskjema for ditt oppdrag.

Læringsressurser

Lyd og bilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?