Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. AdgangskontrollChevronRight
 4. Lyd og bildeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lyd og bilde

For at vi skal kunne se på TV, er vi nødt til å få inn TV-signaler fra en sender. Her skal vi jobbe med distribusjon, mottak og fordeling av lyd og bilde tilpasset en bolig

Bilde av antenner på villa. Foto.

Tidsbruk

Læringsoppdraget skal gjennomføres i løpet av 2 uker. Dere jobber i grupper på 2 i hver bås.

Læringsmål

I dette oppdraget skal vi installere et antenneanlegg for mottak av digitale TV-signaler fra RiksTV. Anlegget skal monteres som åpent anlegg. I tillegg skal vi koble opp et hjemmekinoanlegg med surroundlyd.

Etter oppdraget skal du kunne:

 • planlegge eget arbeid.
 • risikovurdere eget arbeid.
 • forklare komponentene og deres oppgave i antenneanlegget.
 • tegne installasjonsskjema med symboler.
 • tegne blokkskjema.
 • bruke feltstyrkemåler for å stille inn en antenne slik at du oppnår best mulig signal.
 • forklare de ulike typene antennekontakt som brukes, 1 dB, 7 dB og 14 dB.
 • forklare forskjellen på motstand og impedans, og hvorfor det er nødvendig med impedanstilpasning.
 • plassere høyttalere i et hjemmekinoanlegg.
 • forklare hvordan høyttalere virker, og hvordan frekvensen påvirker utforming av høyttalere.

Beskrivelse av praktisk arbeid

 • I en enebolig skal det monteres et antenneanlegg for Riks-TV .
 • Dere skal finne den beste plasseringen av antennen.
 • Deretter legger dere kabel fra antennen til en splitter.
 • Fra splitteren skal det gå 2 grener for antennesignaler.
 • Den ene grenen skal ha 1 antennekontakt, mens den andre skal ha 2 antennekontakter.
 • Dere skal lage hjemmekino i et rom i huset. Her skal dere plassere høyttalere for å få et best mulig resultat.

Læringsressurser

Lyd og bilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff