1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
  5. Sluttkontroll sjekklisteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sluttkontroll sjekkliste

I sluttkontrollen forsikrer vi oss om at anlegget fungerer som det skal, fagmessig og etter gjeldene lover og regler.

En sjekkliste og en blyant. Foto.
Sjekkliste ved sluttkontroll. Skjema.
Sluttkontroll – tomt skjema

En mal for sjekkliste/skjema til sluttkontrollen

Dette skjemaet kan brukes i alle fag og i alle situasjoner der du selv fyller ut punkter som er aktuelle for læringsoppdraget du skal utføre. Her kan du laste ned et tomt skjema: Sluttkontroll.

Filer

Her er et annet eksempel på en tom sjekkliste for sluttkontroll, som nedlastbar PDF-fil:Sluttkontroll, eksempel

Filer

Dette sluttkontrollskjemaet fylles ut slik det er mest formålstjenlig.Det kommer an på hva slags jobb som er utført. Generelle punkter som bør være med, er:

  • Visuell kontroll
  • Målinger
  • Dokumentasjon
  • Rydding

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Planlegging

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Framdriftsplan Gantt

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Risikovurdering

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Materialliste

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Oversikt over skjemasymboler

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Skjema serievender

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Skjema veksel- og kryssvender

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Dokumentasjon

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Samsvarserklæring

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Risikoanalyse av et oppdrag

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kan du gjøre et feilsøk?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kjenner du verktøyene?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Er installasjonen i orden?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kan du utføre en sluttkontroll?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kan du utarbeide anleggsdokumentasjon?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kjenner du symbolene?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Vurderingsressurs