Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. IP-gradChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

IP-grad

IP-graden angir hvor godt elektrisk utstyr er beskyttet mot ytre forhold. Alle elektriske produkter skal være merket. Av IP-merkingen kan man se om produktet er egnet til plassering for eksempel på bad eller utendørs.

Usikret ledningsskjøt med sukkerbit nede på gulvet. Foto.

Her er det viktig å ta utgangspunkt i paragraf 16 i FEL:

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skade ved normal bruk, og slik at anlegget er egnet til den forutsatte bruk.

 • Alle elektriske komponenter har en såkalt IP-grad (International Protection). IP-graden angir i hvilken grad elektrisk utstyr er beskyttet mot berøring og ytre påvirkninger som støv, fuktighet og lignende.
Alle elektriske komponenter, f.eks. stikkontakter og brytere, er merket på denne måten:

IP-grad
IP-grad, siffer
 • Når «sifferet» er angitt med X, er det ikke tatt stilling til beskyttelsen (i dette tilfellet mot vann).
 • Vanligvis er det sammenheng mellom utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste legemer og mot skadelig inntrengning av vann. I praksis er det derfor ingen stor forskjell mellom de to sifrene. Hovedregelen er at jo høyere sifferet er, desto bedre er beskyttelsen.
 • I spesielle områder er det krav til kapsling av det elektriske utstyret. Vi skal her på Vg1 konsentrere oss om husinstallasjon.
 • I baderom er risikoen for elektrisk sjokk forhøyet fordi man har redusert motstand i kroppen og nærmere kontakt med jordpotensialet. Baderom o.l. er derfor inndelt i soner med regler for hvor og hvordan vi kan installere elektrisk materiell, avhengig av avstanden til vannkilden. Reglene angir avstander, IP-grad og kapslingsgrad.
IP
IP-grad, bad

NEK400 pkt. 701 deler baderom inn i tre soner (0, 1 og 2) og setter krav til kapslingsgrad.

 • Sone 0: Inne i badekar/dusjkabinett. IP X7.
 • Sone 1: Over og under badekar, opp til 2,25 m over gulv. Sone 1 slutter ved dusjkabinett/badekar. Hvis det kun er forheng, gjelder sone 1 1,2 m ut fra dusjhodet. IP X4.
 • Sone 2: Sone 2 er da utenfor sone 1 som angitt ovenfor. IP X4.
 • Utenfor sone 2 gjelder vanlig installasjon.
 • Utendørs er tommelfingerregelen at utstyr som står uten overdekning, skal ha IP-grad minst IP X4 (vanligvis IP 34 og 44), og utstyr som står delvis under tak, skal ha IP X3 (vanligvis IP 23).
 • Beskyttelse IP 20 er den beskyttelsen «vanlig» utstyr har. Dette er da det utstyret du kan benytte i husinstallasjon unntatt på ovennevnte områder.