1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
  5. Skjema veksel- og kryssvenderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skjema veksel- og kryssvender

Installasjonstegninger og koblingsskjema for veksel- og kryssvender. For at vi skal kunne gjøre elektriske installasjoner, er vi avhengige av forskjellige skjema.

Installasjonstegning, skjult installasjon:

Dette skjemaet viser plassering av effektuttak og hvordan rørføringen er i en skjult installasjon.

Installasjonstegning, åpen installasjon:

Dette skjemaet viser plassering av effektuttak og hvordan kabelføringen er i en åpen installasjon.

Koblingsskjema:

Denne tegningen viser hvordan vi skal koble de forskjellige komponentene sammen.

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs