1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
  5. Kan du utføre en sluttkontroll?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kan du utføre en sluttkontroll?

Sluttkontroll skal utføres etter hver jobb. Denne oppgaven handler om sluttkontroll av et elektrisk anlegg.

Situasjonsbeskrivelse

Du har nå gjennomført en installasjon. Det siste du gjør før den overleveres til eier/bruker, er å foreta en sluttkontroll.

Oppgave

Du har installert et elektrisk anlegg. Installasjonen består av lys, lysstyring og stikkontakter. Du skal nå utføre sluttkontrollen:

  • Hvilke målinger skal du foreta?
  • Hvilke resultater skal/bør du få?
  • Hva slags dokumentasjon bør utarbeides i forbindelse med en slik installasjon?
  • Hvilke andre ting vil du gjøre i en sluttkontroll?

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs