Hopp til innhold

  1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. Risikoanalyse av et oppdragChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Risikoanalyse av et oppdrag

Situasjonsbeskrivelse

Du skal i gang med en installasjon hos en kunde. Før du setter i gang, må du foreta en risikoanalyse og sette i verk risikotiltak i forbindelse med denne jobben.

Oppgave

Jobben du skal i gang med, omfatter installasjon i en garasje. Det skal installeres stikkontakter og lys inne i garasjen, samt utelys og en utvendig stikkontakt. Innvendig lys skal plasseres oppunder mønet, i en høyde på nesten 3 meter. Hva må du her ta hensyn til? Utarbeid en risikoanalyse i forbindelse med denne jobben og kom med forslag til tiltak.