1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. AdgangskontrollChevronRight
  4. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
  5. Kan du gjøre et feilsøk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kan du gjøre et feilsøk?

En praktisk oppgave der du skal bruke måleinstrumenter og anleggsdokumentasjon for å finne feilen på installasjon av en lampe.

Situasjonsbeskrivelse

Du har installert en lampe som blir styrt med to endevendere, samt en stikkontakt. Det viser seg at lampen ikke lyser uansett hva du gjør.

Oppgave

Beskriv hvordan du går fram for å finne feilen. Bruk anleggsdokumentasjon og nødvendig måleinstrument

  • Sjekk at alle tilkoblinger er rette.
  • Forviss deg om at alle koblinger er skikkelig festet.
  • Mål spenningen i kretsen.
  • Mål motstanden i lyspære og bryter.

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs