Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. NettverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nettverk

Et datanettverk er et nettverk som gjør det mulig for to eller flere digitale enheter å kommunisere. Ulike typer nettverk, standarder og protokoller er forutsetninger for et datanettverk.

Nettverkskabler

LAN (Local Area Network)
Et lokalt datanettverk består av flere digitale enheter som er koblet sammen innenfor et begrenset område. Dette kan for eksempel være nettverket i en virksomhet.

WAN (Wide Area Network)
Dette er et datanettverk som går over et større område, og det består av flere lokale nettverk som er koblet sammen. Eksempelvis kan dette være flere skoleavdelinger som er koblet sammen.

PAN (Personal Area Network)
Et personlig datanettverk gjør det mulig å koble til personlige enheter innenfor en kort rekkevidde. Dette kan eksempelvis være når vi kobler sammen datamaskinen og telefonen.

MAN (Metropolitan Area Network)
Et bydatanettverk består av flere lokale nettverk som er koblet sammen inne i byen.

Tjenere og klienter

En klient er maskinvare eller programvare som har tilgang på en tjeneste i et nettverk. Disse tjenestene finner vi på en såkalt tjener (eng.: server). En tjener tilbyr én eller flere tjenester på nettverket.

Noen kjente nettverkstjenester:

 • fillagring (FS)
 • utdeling av IP-adresser og nettverkskonfigurasjon (DHCP)
 • håndtering av domenenavn (DNS)
 • håndtering av brukere, brukergrupper, datamaskiner og annet utstyr (AD)
 • ruting mellom eksternt og internt nettverk (NAT)
 • håndtering av utskrifter (PS)
 • offentliggjøring av nettsider (IIS, Apache)

Dette er bare et utvalg av kjente nettverkstjenester som kan være en del av et nettverk. Oppsett av og tilgang på ulike tjenester vil variere ut fra brukerens behov.

Standarder og protokoller

Når vi skal jobbe med datanettverk, er det viktig at vi forholder oss til standardene i bransjen. På denne måten sørger vi for at kommunikasjonen fungerer greit, at vi ivaretar sikkerheten, og at vi gjør det enklere og mer oversiktlig for de vi jobber sammen med. Disse standardene utvikles som regel av arbeidsgrupper som består av enkeltpersoner eller virksomheter fra IKT-bransjen. IEEE 802.3 er en slik arbeidsgruppe, og de jobber i hovedsak med standarder for kablede nettverk.

IANA er en annen slik gruppe. De har blant annet ansvaret for å ha oversikt over ulike koder og tall som er tilknyttet protokoller. En nettverksprotokoll definerer regler og konvensjoner for kommunikasjonen mellom ulike enheter i nettverk. Vi kan se oversikt over protokoller på nettsiden til IANA.

Emner

Nettverk

 • Nettverksenheter

  Å samhandle mellom flere personer digitalt, krever både sikkerhet og tilgang.

Læringsressurser

Nettverk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.