1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. MotorstartChevronRight
 5. Motorstyring 1ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Motorstyring 1

Gjennomføring av læringsoppdraget Motorstyring 1, med fokus på å montere og sette i drift ulike motorstyringer.

Pumpemotor. Foto.
Pumpemotor

Momenter i gjennomføringen

 • Montere installasjonen fagmessig:
  • Montere styreskap i henhold til arrangementstegning. Momenter som er viktige å få med i denne sammenhengen, er hulltaking til brytere, nippler o.l. ved hjelp av lokker og/eller hullsag. Montere styreskapet i henhold til produsentens monteringsanvisning, med tilhørende ledningskanaler og rekkeklemmer.
  • Montere føringsvei for kabel til motor. Her velger vi kabelstige, kabelrenne/-bane med strips som festemetode. Kombinasjoner av ulike føringsmetoder kan også være aktuelt, for eksempel rør på vegg/gulv, på vegg o.l., avhengig av hvor motoren er plassert i forhold til styreskapet.
  • Montere og avrette motor. Ulike montasjeformer på motorer, felles fundament, vater/nivellering?
  • Montere og koble motoranleggene i henhold til dokumentasjon. Kabelavslutning med krympestrømper, jordstrømper m.m. vil være en del av fagmessig utførelse. Bruk av niter, ledermerking/kabelmerking vil gjøre installasjonene mer virkelighetsnære.

Montere, sette i drift og dokumentere

Vi har valgt følgende anlegg for motorstyring som dere skal montere, sette i drift og dokumentere:

 • Start og stopp av 3-fase asynkron kortslutningsmotor med motorvernbryter og nullspenningsutløsning.
 • Start og stopp av 3-fase asynkron kortslutningsmotor ved hjelp av kontaktor.
 • Start og stopp av 3-fase asynkron kortslutningsmotor med valgbar dreieretning og drifts- og alarmlamper. Driftslamper for DRIFT HØYRE, DRIFT VENSTRE, STOPP, optisk og akustisk alarm ved utløst bimetall der akustisk alarm kan avstilles. Tilbakestillingsfunksjon ved opphørt feil på optisk alarm.
 • Start og stopp fra flere steder av 3-fase asynskron kortslutningsmotor med valgbar dreieretning. Her vil bruk av brytertablå eller ekstern bryterboks gi en virklighetsnær løsning. Motoren skal kunne startes i begge retninger og stoppes fra to ulike steder. Nødstopp skal også kunne utføres fra to steder.
 • Funksjonstesting, sluttkontroll og idriftssetting av installasjonen. Kontroller også at den oppfyller gjeldende forskrifter, normer og estetiske krav. Sammenhengen mellom vernene, ulike installasjonsmetoder, fagmessig tilkobling, opprettholdelse av IP-grad, jording, sikkerhetsbryter og motorens rotasjonsretning vil være viktige momenter.
 • Ferdigstilling av anleggsdokumentasjon som hoved- og styrestrøm, rekkeklemme- og koblingstabeller og arrangementstegninger (as built).
 • Komplettering og sluttføring av materialliste med en slik detaljgrad at det skal være mulig å sende en regning basert på denne.

Læringsressurser

Motorstart

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs