Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. MotorstartChevronRight
 5. Læringsoppdrag - Motorstyring 1ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Læringsoppdrag - Motorstyring 1

Pumpemotor. Foto.
Pumpemotor

I dette læringsoppdraget skal vi se på ulike måter vi kan styre en elektromotor.

Vi har valgt følgende anlegg for motorstyring som dere skal montere, sette i drift og dokumenterer:

 • Start og stopp av 3~ asynskron kortslutningsmotor med motorvernbryter og nullspenningsutløsning
 • Start og stopp av 3~ asynskron kortslutningsmotor ved hjelp av kontaktor
 • Start og stopp av 3~ asynskron kortslutningsmotor med valgbar dreieretning og drifts- og alarmlamper
 • Start og stopp fra flere steder av 3~ asynskron kortslutningsmotor med valgbar dreieretning

Montasje av styreskap, innføring av kabler samt ulike installasjonsmetoder med tilhørende mekanisk arbeid vil også bli behandlet.

Planlegging

Momenter i planleggingsarbeidet:

 • Foreta en Risikovurdering, der du vurderer risiko ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risiko ved installasjonen i bruk.
 • Lage en plan for arbeidet der det utarbeides en framdriftsplan (bruk gjerne GANT diagram), der du kronologisk jobber deg gjennom oppdraget på papir.
 • Fylle ut en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.
 • Finne fram aktuelt verktøy og måleinstrumenter for jobben du skal gjøre.
 • Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon og produsentens teknisk dokumentasjon

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringen:

 • Montere installasjonen fagmessig:
  • Montere styreskap i henhold til arrangementstegning
  • Montere føringsvei for kabel til motor
  • Montere og avrette motor
  • Montere og koble motoranleggene i henhold til dokumentasjon
 • Funksjonsteste, sluttkontrollere og idriftssette installasjonen og påse at den oppfyller gjeldende forskrifter, normer og estetiske krav.
 • Ferdigstilling av anleggsdokumentasjon, slik som hoved- og styrestrøm, rekkeklemme- og koblingstabeller og arrangementstegninger (as built).
 • Komplettere og sluttføre materialliste.

Dokumentasjon

Nødvendig dokumentasjon for dette læringsoppdraget:

 • Hovedstrømskjema (as built)
 • Styrestrømskjema (as built)
 • Rekkeklemmetabeller
 • Koblingstabeller
 • Arrangementstegning over styreskap
 • Sluttkontrollskjema
 • Samsvarserklæring
 • Komplett materialliste

Læringsressurser

Motorstart

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff