Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. MotorstartChevronRight
 5. MotorberegningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Motorberegning

På motorskiltet finner vi som nevnt størrelser vi har behov for når vi skal kjøpe inn en motor til et anlegg. Spenningen motoren skal knyttes til, står på merkeskiltet. Dersom motoren skal kobles til et 400 V-nett, må motorens viklingssett kobles i stjerne. Da får hvert sett 230 V og vil fungere normalt. Dersom nettet er 230 V, skal motoren kobles i trekant.

3-fas motor. Foto.

Motorens effekt

Motorens effekt er også viktig. Det er den avgitte effekten som oppgis, den effekten vi får ut «på akslingen». Ut fra den effekten kan vi regne ut dreiemomentet til motoren, dvs. hvor stor belastning motoren kan klare. Momentet kan vi finne ved hjelp av formelen:

M=Pa*602πn,

der Pa er den avgitte effekten på motorakslingen, n er motorens hastighet og π er en konstant (ca. 3,14).

Momentet måles i Nm (newtonmeter).

Tilført effekt

Den tilførte effekten kan vi beregne etter denne formelen:

Pt=3*U*I*cosØ,

der U er spenningen motoren er koblet til, I er strømmen motoren trekker, og cosØ er effektfaktoren. Den avgitte effekten til en motor vil alltid være mindre enn den effekten motoren får tilført. Motoren «mister» effekt både i ledningene til viklingene, magnetiseringskretsen og i luft- og lagermotstand. Et mål på hvor god motoren er til å overføre den tilførte effekten til akslingene, kaller vi virkningsgraden, dvs. forholdet mellom tilført effekt og avgitt effekt:

η=Pa/Pt

Eksempeloppgave

En trefase asynkronmotor er merket med avgitt effekt på Pa = 650 W. Motoren er koplet til en spenning på 230 V og trekker en strøm på 2,5 A.

 1. Hvor stor er den tilførte effekten motoren trekker fra nettet?
 2. Hvor god er virkningsgraden η

Løsning

a. Den tilførete effekten motoren trekker fra nettet:

Pt=3*U*I*cosØ=3*230*2,5*0,8= 796,7W

b. Motoren virkningsgrad:

η=Pa/Pt=650/796,7=0,82

Læringsressurser

Motorstart

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff