1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. FordelingssystemerChevronRight
  4. Programmerbar logisk styring (PLS)ChevronRight
  5. Programmering PLSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Programmering PLS

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i ladderdiagram.

For noen PLS-typer finnes det en PLS-simulator tilgjengelig. Hvis PLS-programmet har en slik simulator, enten innebygd eller som tilleggsmodul, vil det være mulig å teste ut om PLS-programmet fungerer som ønsket, før vi laster det ned til en «ekte» PLS.

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?