Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. Programmerbar logisk styring (PLS)ChevronRight
 5. Maskinforskriften - utdragChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Maskinforskriften - utdrag

Arbeidsmiljøloven sier at den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr, skal sørge for at det er i samsvar med lovkravene før arbeidsutstyret leveres til bruk. Maskinforskriften inneholder forslag til hvordan en kan imøtekomme kravene i loven. Nedenfor skal vi se på noen av disse.

Nærbilde av en maskin. Foto.

Fargemerking på ledere

Utdrag hentet fra paragraf 13.2.4.

Fargebruk i styreskap, hvor fargemerking brukes for identifisering av ledere. Det anbefales at de merkes slik:

SortAC og DC forsyningskretser
RødAC styrekretser
BlåDC styrekretser (kan skille + og – ved hjelp av fargen hvit)
Oransjeunntatte kretser

Krav til ledertverrsnitt for styreledere

Ledertverrsnitt for styreledere. Foto.

Generelle krav

Ledere og kabler skal velges slik at de er egnet for de driftsforhold som kan forekomme (f.eks. spenning, strøm, beskyttelse mot elektrisk sjokk, forlegningsmåter) og de ytre påvirkninger som kan forekomme (f.eks. omgivelsestemperatur, vann, korrosive stoff, mekaniske påkjenninger under montasje og drift, og brann). Ledere skal vanligvis være av kobber.

Farger på brytere og signallamper

Brytere og signallamper. Foto.
Brytere

FargeBetydningForklaring og eksempel
RødNødsituasjonbetjenes ved farlig tillstand eller nødsituasjon, eksempel nødstopp
GulUnormalbetjenes dersom noe unormalt har oppstått
BlåObligatoriskbetjenes dersom det skal utføres en bestemt handling
GrønnNormalbetjenes for å starte en normal funksjon, eksempelvis en motor
HvitIngen definert betydningfor igangsetting av funksjoner som start/stopp
GråIngen definert betydningfor igangsetting av funksjoner som start/stopp
SortIngen definert betydningfor igangsetting av funksjoner som start/stopp

Signallamper

FargeBetydningForklaring/eksempel
RødNødsituasjonEn farlig situasjon eller en feil har oppstått
GulUnormalUnormal situasjon, men ikke nødvendigvis farlig
BlåObligatoriskVarsel om at operatør må foreta en handling
GrønnNormalDriften er normal
HvitIngen definert betydningKan brukes for å indikere annet som gir informasjon

Krav til stoppfunksjon

Det er tre kategorier av stoppfunksjoner:

Stoppkategori 0:Stopp ved umiddelbart å bryte krafttilførselen til drivinnretningene (dvs. et ukontrollert stopp).
Stoppkategori 1:Kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene for å stoppe maskinen og frakoble krafttilførselen når maskinen har stoppet.
Stoppkategori 2:Kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene.

Krav til nødstopp

Nødstopp skal fungere enten som stoppkategori 0 eller som stoppkategori 1. Ved valg av stoppkategori for nødstopp skal risikovurderingen legges til grunn.

I tillegg til kravene for stopp, gjelder disse kravene til nødstoppfunksjonen:

Nødstoppbryter. Foto.
 • Den skal overstyre alle andre funksjoner og driftsformer.
 • Krafttilførselen til drivinnretningen som kan forårsake farlige forhold, skal enten brytes umiddelbart (kategori 0) eller styres slik at farlig bevegelse stoppes så raskt som mulig (kategori 1) uten å skape farer.
 • Tilbakestilling skal ikke gjøre at maskinen starter opp igjen.

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Forskrifter bygninger – Store blå

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Motorhåndboka Eaton

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.