1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. FordelingssystemerChevronRight
  4. Programmerbar logisk styring (PLS)ChevronRight
  5. Læringsoppdrag - koble PLSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Læringsoppdrag - koble PLS

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av oppkobling av anlegget, programmering av PLS og tilkobling av PLS. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon. Nedenfor finner du en oversikt over de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Praktiske arbeider:

  • Styreskap med tilhørende komponenter.
  • Først start og stopp av motor ved hjelp av vender, deretter start/stopp med holdekontakt og indikasjoner med lamper.

Du skal i tillegg utføre målinger i sluttkontrollen.

Anleggsdokumentasjon:

Hovedstrømskjema og styrestrømskjema for dreieretningsvender. Tilordningsliste og ladderdiagram for PLS-en. Rekkeklemmetabeller for anlegget.

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at alle oppkoblingene er med.

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Viktige momenter her er å skru godt til i alle koblinger, sjekke at koblinger er varige og solide og å sjekke plassering av komponenter og utførelse av gjennomføringer og tilkoblinger. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.

Før en kan starte arbeidet med å produsere tegninger, koble opp og programmere, er det viktig å sette seg inn i hvordan dette skal utføres. Da er det nødvendig å se litt på noen enkle krav fra maskinforskriften samt hvordan en PLS fungerer og hvordan den programmeres.

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?