Hopp til innhold

  1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. FordelingssystemerChevronRight
  4. DreieretningsvenderChevronRight
  5. Dokumentasjon dreieretningsvenderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon dreieretningsvender

Før vi kan ferdigstille dette oppdraget, må vi få på plass nødvendig dokumentasjon for oppdraget. Dette er for at kunden har dokumenter som sier noe om hva han har fått og hvem som har laget dette. Hvilke normer og forskrifter som ligger til grunn for at dette er bygget på en riktig måte.

Dokumentasjon. Fotokollasje.

I dette læringsoppdraget må man tegne hoved og styrestrømskjemaer. Dette for å få en øvelse i å tegne disse korrekt. Disse skjemaene skal alltid følge en slik kobling slik at den neste elektrikeren som skal arbeide på dette anlegget kan vite hvordan det er koblet.

Det skal også fylles ut en sluttkontroll for dette anlegget. I sluttkontrollen skal det komme frem hvilke punkter som er viktige å sjekke ut før anlegget overleveres kunde. Det må for eksempel fungere som forutsatt, den må få den rette spenningen og motoren må gå riktig vei.

Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet samsvarer du at du har bygget dette anlegget etter gjeldende forskrifter og regler.

Læringsressurser

Dreieretningsvender