1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. FordelingssystemerChevronRight
  4. DreieretningsvenderChevronRight
  5. ReferansesystemetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Referansesystemet

For å identifisere komponenter i montasjesystemene blir de merket i et såkalt referansesystem. Referansesystemet defineres av NEK321-325.

Systemet bygges opp av inntil 4 blokker.
Blokk 1 bruker = (likhetstegn) som kjennetegn og forteller noe om funksjon eller plassering. Eksempel kan være et motoranlegg.

Blokk 2 bruker + (plusstegn) som kjennetegn og forteller noe om hvor en komponent eller apparat er plassert. Eksempel kan være et vekselstrømsskap.

Blokk 3 bruker – (minustegn) som kjennetegn og forteller noe om hvilken type eller en nummerering. Eksempel kan være en kontaktor.

Blokk 4 bruker :(kolon) som kjennetegn og forteller noe om komponenten sin tilførsel eller tilkobling. Eksempel kan være et tilkoblingspunkt på kontaktoren.

Eksempel: =Motoranlegg1 +VA1 -Q1 : 4

som angir tilkoblingspunkt :4 på kontaktor -Q1

som står i vekselstrømsskap +VA1 som tilhører =Motoranlegg1.

I praksis vil vi støte på forskjellige varianter av de normerte systemene, altså at de er basert på dette referansesystemet.

Læringsressurser

Dreieretningsvender