1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. DreieretningsvenderChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dreieretningsvender

Dreieretningsvender er en utrustning som får en motor til å endre retning. Ved hjelp av kontaktorer kan vi endre faserekkefølgen på to av fasene til motoren, og dermed vil motoren endre retning. Brukes f.eks. på en garasjeport, en heis eller i et transportbånd.

Per Hynne ved samlebåndet i produksjonshallen. Foto

3-fas asynkron kortslutningsmotor er den mest brukte motorene i industrien. Disse bruker man til mye forskjellig. Det kan være i heiser, rulletrapper, samlebånd etc. Disse motorene blir styrt på forskjellige måter. Alt etter behov. I mange tilfeller er man nødt til å få motoren til å gå motsatt vei. Her kan man da bruke koblingen dreieretningsvender. For å endre dreieretning av en motor, må man i teorien bytte om på 2 av faselederene til motoren. Dette kan gjøres ved hjelp av 2 stk kontaktorer.

Eleven skal lære om

 • Dreieretningsvenderen
 • 3 fas beregning av motorer
 • Hovedstrømskjema dreieretningsvender
 • Styrestrømskjema dreieretningsvender
 • Referansesystemet, henvisningssystemet
 • Forskriftsmessig utførelse av denne type anlegg
 • Forrigling
 • Risikovurdering
 • Planlegging
 • Sluttkontroll med målinger og feilsøking

Læringsmål

I dette oppdraget skal du lære om dreieretningsvenderen.

Du skal få en 3-fas asynkron kortslutningsmotor til endre dreieretning.

Du skal lære om komponentene som inngår i en slik kobling og om hvordan man kobler opp et slikt anlegg.

I tillegg må vi ta hensyn til HMS i planleggingsdelen, og gjennom hele læringsoppdraget, samt hvordan vi idriftsetter og foretar målinger på et motoranlegg.

Beskrivelse av praktisk arbeid

Del 1:

Kontaktor (-Q1) skal starte en motor til høyre (M1). Kontaktor (-Q1) skal legges inn med grønn trykk bryter (-S2).

Kontaktor (-Q2) skal starte samme motor (M1) til venstre. Kontaktor (-Q2) skal legges inn med grønn trykk bryter (-S3).

Det skal være felles stoppbryter rød (-S1) for begge dreieretningene.

Anlegget skal sikres mot kortslutning med 3-fas automatsikring (-F1) til hovedstrømmen, en 2-fas automatsikring (-F3) til styrestrømmen og termisk vern (-F2) som beskytter motoren (M1) mot overbelastning.

Anlegget skal ha forrigling slik at begge kontaktorene ikke kan legges inn samtidig.

Del 2:

Grønn lampe (-H1) skal lyse når motoren går til høyre.

Grønn lampe (-H2) skal lyse når motoren går til venstre.

Det skal monteres rød varsellampe (-H3) for utløst termisk vern (-F2).

Det skal monteres nødstoppbryter (-S0).

Ved betjent nødstoppbryter (-S0) skal det være en rød varsellampe (-H4).

Læringsressurser

Dreieretningsvender