Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. Terminologi elektrikerfagetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Terminologi elektrikerfaget

Terminologi er ord, uttrykk, begreper og definisjoner som brukes innenfor et fagområde. Her nevner vi noen av dem vi bruker i elektrofaget, slik at du lettere kan forstå.

Bilde av en elektriker som skrur i et sikringsskap i et privathus.

Innstallasjonsmetode
Installasjonsmetode er den metoden du har brukt for å legge kabelen eller ledningene. Har du for eksempel lagt kabel utenpå vegg? Eller har du trukket ledninger i rør inne i isolert vegg? Eller kanskje du har lagt kabel i jord? Se MHB s. 181 for tabell over de installasjonsmetodene vi har.

Belastningsstrøm
Belastningsstrøm er den strømmen som utstyret vi har, trekker. Dette regner du ut fra effekten som utstyret er påstemplet.

Sikringsstørrelse
Sikringsstørrelsen velges ut fra hvor stor belastningsstrømmen er. De vanligste størrelsene i en boliginstallsjon er 10 A, 16 A og 25 A. 25 A-sikringen er til platetopp, og de andre størrelsene er til alt annet. Vi kan ikke ha større sikringer enn 16 A til vanlig forbruk i en bolig.

Strømføringsevne
Det er kabelens evne til å lede strøm uten at den blir varm og tar skade av overbelastning. Strømføringsevnen bestemmes av materialet i lederen (gull har best ledeevne, i kabler og ledninger brukes kobber eller aliuminium), tverrsnittet på lederen, hvordan installasjonen er installert, og temperaturen.

Feilstrøm/overstrøm
Vi har flere forskjellige feilstrømmer i et elektrisk anlegg. Jordfeilstrøm er en strøm som går mellom fase og jordpotensial. Denne vil variere i størrelse etter hvilket fordelingssystem det er og trafostørrelse i e-verkets fordeling.

En annen feilstrøm kan være kortslutningsstrøm. Dette er om fasene kommer i direkte berøring med hverandre. Da vil strømmen øke veldig.

Læringsressurser

Fordelingssystemer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon - fordelingskap

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll fordelingskap

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff