Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. TN-nettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

TN-nett

TN-nett er i utgangspunktet 400 V distribusjonsnett. I installasjonen kan vi ta ut enten 400 V (mellom fasene), eller 230 V (mellom fase og nøytral) Vi kaller da dette nettsystemer for 230 V / 400 V nett.

Bilde av et tegnet TN-S-Nett.

TN-nett betyr Terra-Nøytral

Nøytrallederen i transformatoren er her direkte jordet, og vi har direkte tilbakegang for jord. Vi vil derfor i dette systemet ha enorme jordfeilstrømmer ved 1 jordfeil som må kobles ut. Derfor er det krav om jordfeilbrytere på alle TN-nett.

Jordfeilbryter

På nye anlegg, IT som TN, er det krav om jordfeilbrytere i dag, men mange gamle IT-nett driftes enda uten jordfeilbrytere siden kravet ikke har tilbakevirkende kraft.

Tilkoblingsmuligheter i TN-nett

 • 2-fase (mellom to faser) 400 V
 • 1-fase (mellom fase og nøytral) 230 V
 • 3-fase 230 V (stjerne)
 • 3-fase 400 V (trekant)

TN-S-nett

S står for «separat», og forteller oss at nøytralleder (N) og jordleder (PE) er ført separat fram til forbruker. Det er kun dette systemet som er lov å bruke etter inntakspunktet i en bolig.

TN-C-S-nett

C står for «combined», og forteller oss at her er jordleder (PE) og nøytralleder (N) kombinert i én leder, kalt PEN-leder. Fargen på denne skal være gul/grønn og blå.

Når systemet kommer til inntaket i boligen, vil denne lederen splittes i 2, og systemet går over til et TN-S-system.

TN-nett

Læringsressurser

Fordelingssystemer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon - fordelingskap

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll fordelingskap

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff