Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
  6. Laavenjassh: Johan Turin tjaalegidieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Johan Turin tjaalegidie

Lohkh tjaalegidie «Vaajese Eatnamistie rovneges juvri bïjre» jïh «Maana-sujhtemen bïjre» jïh darjoeh laavenjasside.

Læringsressurser

Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale