Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
  6. Laavenjassh: Don aejkien vaarjoej bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Don aejkien vaarjoej bïjre

Lohkh tjaalegem «Båeries aejkien jïh mijjen aejkien saemiej vaarjoej bïjre» jïh vaestedh laavenjasside.

Darjome tåånnga ruevteste. Guvvie

Læringsressurser

Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale