Hopp til innhold

LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • daajrah gie Elsa Laula Renberg
  • daajrah guktie Elsa Laula Renberg argumenteradi
  • argumentereles tjaalegem tjaaleme