Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjasse: Biejjien ńiejdəChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjasse: Biejjien ńiejdə

Knut Bergsland gærjam Gåebrehki soptsesh voestes aejkien bæjhkoehti jaepien 1943. Tjaalege Biejjien niejte Elisabeth Jakobsen Nordfjell (E.J.) soptsestamme.

Elisabeth jaepien 1880 Undersåkerisnie reakasovvi. Jaepien 1919 die Jaahkebaernien Laarine pruvri. Jaepien 1943 die lij geellebem Fjellheimesne dåeredeminie. Voerhtjen jaepien 1955 aalterosti.

1. laavenjasse

Tjaelieh tjaalegem daan biejjien tjaeleme-vuekien mietie.

Biejjien ńiejdə

Biejjien ńiejdə. Âkte barńie biejjien ńiejdəm fi’keläjja, dillie dâm ijžəsə goåtan däjba. Dillie biejjien ńiejde jeæ’ta ga sâ’nəm fi’kəjh, men dillie ga ruø’pəńəm gâpčəjh gulm.ə ie’kədh jih duwnə rajgieh. Men dillie goålm.ədən ie’kədən dillie eččəjə viššh gih. Dillie guh oårajâmm.ə dillie biejjien ńiejdə dastah vuæjnəjə. Dillie jeæ'ta: dúwlie muw čiččien čälmieh. Dillie frúrgətə ulg.əsə. Dillie di’tə barńie majə ga duorəlijt, men eččəjə fi’kəl.h gih.

E.J 12 aug.1943[1]

  1. 1«Gåebrehki soptsesh». Bergsland, Knut. Universitetsforlaget. 1987.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre