Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh: Sámien lukkeme-gärjáChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Sámien lukkeme-gärjá

Laavenjassh gærjese Sámien lukkeme-gärja.

Darjoeh laavenjasside. Jis daarpesjh gærjesne vuartasjidh dellie gærjam gaavnh Nasjovnaale-biblioteeken nedte-sæjrojne.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre