Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Maam saajvi bïjre måjhtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Maam saajvi bïjre måjhtah?

Maam måjhtah saajvi bïjre?

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale