Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh Rovhtegen soptsesasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh Rovhtegen soptsesasse

Laavenjassh soptsesasse «Neevetje-ietnie jïh Rovhtege».

Orange bær.

1. laavenjasse

Buerievoete jïh vestievoete soptsesisnie? Gaavnh vuesiehtimmieh.

2. laavenjasse

Mij soptsesen morale? Buerkesth.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale