1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. FilmhChevronRight
  4. Saemien filmestudije-aarkhChevronRight
  5. Tjaeleme-maalle: Filme-analyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tjaeleme-maalle: Filme-analyse

Tjaeleme-maalle mij datnem viehkehte aktem filme-analysem tjaeledh.

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh