1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. NomenhChevronRight
  6. Laavenjassh: Attributijve hammoehChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Attributijve hammoeh

Daennie guvvie-raajrosne laavenjassh sæjrose Attributijve hammoeh. Darjoeh laavenjasside!

Læringsressurser

Nomenh

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter