1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. NomenhChevronRight
  6. Laavenjassh nomeni bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh nomeni bïjre

Darjoeh laavenjasside nomeni bïjre.

Læringsressurser

Nomenh

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter