1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
 5. JarkoestidhChevronRight
 6. Laavenjassh: Verbe 'lea' ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Verbe 'lea'

Daennie sæjrosne jarkoestimmie-laavenjassh faage-sæjrose Verbe 'lea' .

Gærja jïh stueriedimmie-klaase. Guvvie.

1. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Storesøster er hjemme hele dagen.
 2. Har du ny bil?
 3. På skolen er det travelt før eksamen.
 4. Det regner nå.
 5. Det var mildt hele forrige uke.
 6. Hun er elev på videregående skole.
 7. Har du sett nyhetene i dag?
 8. Jeg har ingen bil.
 9. Jeg hadde kommet om jeg hadde hatt tid.
 10. Han er kjørelærer, tror jeg.
 11. Er du trøtt?
 12. Vi var mange som var på konserten.
 13. Jeg har ikke med meg mer penger.

2. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Har du nok penger å låne meg til helgen?
 2. Denne boka er om reindrift.
 3. Jeg er hos bestemor.
 4. Jeg har mye lekser til i morgen.
 5. Han er uten mat.
 6. Det var bare for moro skyld jeg dro dit.
 7. Det er bedre beite nå når snøen har løst opp.
 8. Han var alene da det skjedde.
 9. De to er søskenbarn.
 10. Jeg var sliten etter reisen.
 11. Det er kaldt i dag, synes jeg.
 12. I går var det mildt, mildere enn i forgårs.
 13. Du var ikke der da radio-programmet begynte.

3. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Dere var ikke på skolen.
 2. Er bestefar hjemme?
 3. Han var alene hjemme hele dagen.
 4. Det er ikke sant.
 5. Det var ikke morsomt.
 6. Barnet var ikke gammelt nok til å være med.
 7. Jeg holder på å fiske.
 8. Jeg holdt på å fiske i går også da det regnet.
 9. Ungdommene holder alltid på med mobiltelefonen.
 10. Hvilket TV-program holder du på å se på?
 11. Hva sysler bestefar med?
 12. Hva holdt han på med i går da du var der?
 13. Hvem holder du på å snakke med?

Læringsressurser

Jarkoestidh