1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. JarkoestidhChevronRight
  6. Verbh jïh verbe-hammoehChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verbh jïh verbe-hammoeh

Saemien verbh jïh verbe-hammoeh jïjnjem soptsestieh, jïh vihkele dam mujhtedh gosse edtjh daaroen-gïeleste saemien-gïelese jarkoestibie.

Læringsressurser

Jarkoestidh