1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
 5. JarkoestidhChevronRight
 6. Laavenjassh: Kasush ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Kasush

Daennie sæjrosne jarkoestimmie-laavenjassh faage-sæjrose Kasush.

Gærja jïh stueriedimmie-klaase. Guvvie.

1. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. Jeg ble skremt av den store sinte hunden.
 2. Jeg vil heller ikke være alene med den hunden.
 3. Han holder på med musikk hele dagen.
 4. Det var et fint bilde av deg.
 5. Far kom gående med en stor tung sekk.
 6. For mange (folk) er det vanskelig å tro at det går an.
 7. Har storebror kommet hjem fra skolen?
 8. Hun kommer til festen med hele familien.
 9. Har far kommet tilbake fra møtet?
 10. Lillesøster ble skremt av det skumle TV-programmet.

2. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese.

 1. For folk flest er det utrolig å høre, de tror det nesten ikke.
 2. Vil du være så snill å rydde rommet for gjesten?
 3. Denne maten er til alle gjestene.
 4. Har mor kommet hjem fra jobben allerede?
 5. Jeg er aldeles lei av å holde på med dette arbeidet nå.
 6. Hva skal du med den store kniven?
 7. Hun sang av glede.
 8. For et lite barn er det ikke så lett å forstå alt.
 9. For små barn er det mye som er fristende i butikken.
 10. Jeg ble så trøtt av det, av den masingen.

Læringsressurser

Jarkoestidh