1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
 5. JarkoestidhChevronRight
 6. Laavenjassh: Verbh jïh verbe-hammoehChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Verbh jïh verbe-hammoeh

Daennie sæjrosne jarkoestimmie-laavenjassh faage-sæjrose Verbh jïh verbe-hammoeh.

Gærja jïh stueriedimmie-klaase. Guvvie.

1. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese. Ih daaroen subjektem tjaelieh, ajve saemien verbem reaktoe sojjehtimmie-hammoen mietie.

 1. De to lekte ute hele dagen.
 2. Hva svarte hun?
 3. Vi ordner det til i morgen.
 4. Forstår dere hvorfor?
 5. Husket du å ta med boka?
 6. Vi kommer allerede i dag, tror jeg.
 7. De tar inn reinen i gjerdet i natt.
 8. De skremmer ungene.
 9. Hun bor i byen.
 10. Vi to går hjem nå.

2. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesidie saemien-gïelese. Ih daaroen subjektem tjaelieh, ajve saemien verbem reaktoe sojjehtimmie-hammoen mietie.

 1. Kan du hjelpe meg?
 2. Følger dere oss i morgen?
 3. Han hjelper meg med leksene.
 4. Hva tenker du om det?
 5. Dere gjør dere ferdig før kl. 16.00.
 6. De morer seg hele kvelden.
 7. Vi bestiller pizza til i kveld.
 8. Hva sier du?
 9. De to vet det.
 10. Det glemte jeg.

3. laavenjasse

Jarkosth daejtie raajesdie saemien-gïelese. Tjaelieh raajesidie ajve aktene baakojne (verbine).

 1. Hun gikk av sted på ski.
 2. Han går omkring.
 3. De flyttet av sted.
 4. Det begynte å regne.
 5. Han begynte å huske.
 6. De begynte å samle.
 7. Hjelp hverandre (dere)!
 8. Det ble vinterlig.
 9. Han kler på seg.
 10. Hun holder på å spise.
 11. Han er tørst.
 12. De sier farvel.

Læringsressurser

Jarkoestidh